fbpx

Laparoskopik Reflü Ameliyatı

Reflü, genel olarak kusma hissi ve ağza gelen acı tat ile kendini belli eden bir hastalıktır. Mide salgılarının yemek borusuna ve hatta ağza kadar çıkması olarak tanımlanan bu hastalık, önlem alınması gereken ve dolaylı olarak ciddi sorunlara sebep olabilecek bir problemdir. Reflü hastalığı genel olarak kendini kusma hissine benzer ağza gelen tatlarla belli etse de bazı hastalar bu belirtileri göstermezler. Böyle durumlarda hastalığın tanımını yapmak için gastroskopi yöntemleri kullanılmaktadır. pHmetre ve manometre gibi işlemler de reflü tanısı koymada yardımcıdır. Reflünün tedavisi farklı hastalarda farklı şekillerde yapılır. Laporoskopik reflü ameliyatı her reflü hastasına önerilen bir yöntem değildir ancak bazı hastalar için tek çözüm yoludur.

Reflü Tedavisi Nasıl Yapılır?

Reflü her hastada farklı seviyelerde olabilen ve her bünyeyi aynı şekilde etkilemeyen bir hastalıktır. Dolayısıyla reflü tedavisinde hastadan hastaya değişen bir yol izlemek uygun olacaktır. Hastalığı ileri seviyede olmayan kişiler reflüyü yaşam tarzında değişikliğe gitme, reflü diyetine girme gibi yollarla bertaraf edebilmektedir. Daha ileri seviye hastalar reflü diyetinin yanı sıra reflü ilaçlarını da kullanmak zorunda kalabilmektedir. Laporoskopik reflü ameliyatı diyetin ve reflü ilaçlarının işe yaramadığı veya ömür boyu reflü ilaçlarına bağımlı kalması gereken hastaların tercih ettiği bir yöntemdir. Özellikle yaşam tarzı ile alakalı olmayan mide fıtığı gibi anatomik problemlerden kaynaklanan reflü hastalığının tedavisini ilaçla yapmak ne yazık ki mümkün olamamaktadır. Bu tarz durumlarda yapılabilecek tek etkili çözüm yolu laporoskopik reflü ameliyatı olarak görülür.

Reflü Ameliyatı Sonrası Sizleri Neler Bekler?

Laporoskopik reflü ameliyatı, küçük delikler yoluyla yapılan bir ameliyat olduğundan diğer ameliyatlarda sıkça karşılaşılan enfeksiyon gibi riskler laporoskopik reflü ameliyatında oldukça azdır. Hastalar ameliyattan genellikle bir burun sondası ile çıkmaktadır, yaklaşık 5 mm çapında olan bu nazogastrik sonda bir problemle karşılaşılmadığı takdirde ameliyatın ertesi günü çıkarılır. Ortalama 2 gün hastanede misafir edilen hastalar beslenmelerine sıvı gıdayla başlarlar. Katı ve sert gıdalara geçiş genel olarak ameliyattan sonraki 2. Haftadan itibaren yapılmaktadır. Laporoskopik reflü ameliyatında risk, doktorun önerdiği tavsiyelere uyulduğu sürece yok denecek kadar azdır.