fbpx

Meme Kanseri ve Kitleleri Ameliyatı

Meme kanseri günümüzde en çok rastlanan kanser türlerinden bir tanesi olarak bilinir. Bu kadar yaygın olması tedavi çeşitlerini de bir o kadar arttırmış durumdadır. Günümüzde kanserin hangi evrede tespit edildiğine bağlı olarak farklı tedaviler uygulanmakta ve hastalık bertaraf edilebilmektedir. Her hastanın cerrahi bir müdahaleye ihtiyaç duymayacağı gibi her hastanın tedavisi de farklıklar görülebilmektedir. Meme koruyucu cerrahisi gibi geliştiren yeni yöntemlerle meme kanseri erken evrelerde tespit edilmiş hastalar, göğüslerini kaybetmeden kanseri atlatabilirler.

Radyoterapi yöntemi, yüksek enerjili X ışınları ile tümör hücrelerinin öldürülmesini hedefleyen bir ışın tedavisidir. Bazı hastalarda bu yeterli bir tedavi yöntemi olabilir. Meme kanseri ameliyatı geçirmiş hastalara da tümörün tekrar nüksetmemesi için radyoterapi seansları uygulanmaktadır.

Her kanser türünde olduğu gibi meme kanserinde de kemoterapi seçeneği vardır. Kemoterapi tümörlü hücrelerin ilaçla atlatılmasını hedefleyen bir tedavi yöntemidir. Hastaların durumuna ve kanser çeşitlerine göre tek başına veya radyoterapi ile desteklenerek kullanılır.

Meme Koruyucu Cerrahi

Segmental mastektomi olarak da adlandırılan meme koruyucu cerrahi yöntemi, meme kanseri erken aşamalarda tespit edilmiş hastalara önerilen bir ameliyat türüdür. Bu tedavi yönteminde memede kanserin olduğu problemli bölge alınır ve tümörün yayılmasını önlemek amaçlanır. Sadece kitleyi almak veya kitleyi etrafındaki problem yaratabilecek dokuyla birlikte almak gibi farklı çeşitleri vardır. Bu noktada size doğru olan tedaviyi söyleyecek kişi doktorunuzdur.

Hastalığın daha ileri evrelerinde önerilen basit mastektomi, memenin çevresindeki yağ dokusu ile alınması anlamına gelir. Bu cerrahi işlemde yalnızca meme değil koltuk altı lenfleri gibi çevre yağ dokusu da çıkarılır. Hastalığın tekrar nüksetmesini önlemeye çalışan bu yöntem sadece belirli aşamadaki hastalara tavsiye edilmektedir.       

Meme kanseri, her hastayı farklı etkileyen ve farklı hızlarda büyüyen tümörlere sahip tehlikeli bir hastalıktır. Tümörlerin erken tespitin yapılamamasının ne yazık ki ciddi sonuçları olabilmektedir. Meme kanserinde, tümörün yalnızca yağ tabakasına değil kaslara da sıçradığı durumlar sıklıkla görülmektedir. Radikal mastektomi ile hastalarda hem göğüs kaslarının ve lenf bezlerinin hem de memenin alınması kanser hastalığı bertaraf edilebilmektedir.